[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/07/16 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/07/16

نسخه چاپی

عنوان : طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور

چاپی : I-153.pdf I-153.pdf تاریخ سند : 1391/07/16 شماره چاپ : 237

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/07/16 به تصویب رسید.