[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/07/16 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/07/16

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

چاپی : I-155.pdf I-155.pdf تاریخ سند : 1391/07/16 شماره چاپ : 239

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/07/16 به تصویب رسید.