[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
تاریخ : 1391/07/18

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

چاپی : P-155.pdf P-155.pdf تاریخ سند : 1391/07/18 شماره چاپ : 244

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 239

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/07/18

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 2

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
813577 احمد امیرآبادی فراهانی احمد امیرآبادی فراهانی قم (قم) دهم
760260 ایرج ندیمی ایرج ندیمی گیلان (سیاهکل / لاهیجان) نهم