[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار
تاریخ : 1391/07/23

نسخه چاپی

عنوان : طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار

چاپی : I-157.pdf I-157.pdf دست‌نویس : ID-157.pdf ID-157.pdf تاریخ سند : 1391/08/01 شماره چاپ : 249