[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/08/14 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/08/14

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-170.pdf I-170.pdf دست‌نویس : ID-170.pdf ID-170.pdf تاریخ سند : 1391/08/22 شماره چاپ : 285

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/08/14 به تصویب نرسید.