[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1391/08/16 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/08/16

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-173.pdf I-173.pdf دست‌نویس : ID-173.pdf ID-173.pdf تاریخ سند : 1391/08/16 شماره چاپ : 290