[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح تبصره (1) ماده (89) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/08/17 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/08/17

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح تبصره (1) ماده (89) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-174.pdf I-174.pdf دست‌نویس : ID-174.pdf ID-174.pdf تاریخ سند : 1391/10/03 شماره چاپ : 295

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/08/17 به تصویب نرسید.