[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارکنان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/09/01 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/09/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارکنان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چاپی : I-184.pdf I-184.pdf دست‌نویس : ID-184.pdf ID-184.pdf تاریخ سند : 1391/09/29 شماره چاپ : 334

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/09/01 به تصویب نرسید.