[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی شماره 48 روز سه شنبه مورخ 1391/09/21 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/09/21

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-192.pdf I-192.pdf دست‌نویس : ID-192.pdf ID-192.pdf تاریخ سند : 1391/09/21 شماره چاپ : 347

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی شماره 48 روز سه شنبه مورخ 1391/09/21 به تصویب رسید.