[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ : 1391/09/15

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی

چاپی : P-103.pdf P-103.pdf تاریخ سند : 1391/09/15 شماره چاپ : 336

پیوست ها

1391/10/13 اصلاحیه پیوست پیوست : P-103EP.pdf P-103EP.pdf
1391/10/05 پیوست پیوست : P-103P.pdf P-103P.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 111

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/09/15

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 4

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
812745 محمد اسماعیل نیا محمد اسماعیل نیا خراسان رضوی (بردسکن / خلیل آباد / کاشمر) نهم
764046 یعقوب جدگال یعقوب جدگال سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر) نهم
701895 حمیدرضا فولادگر حمیدرضا فولادگر اصفهان (اصفهان) دهم
760250 هدایت اله میرمرادزهی هدایت اله میرمرادزهی سیستان و بلوچستان (زابلی / سراوان / سیب) نهم