[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح تبصره ماده (32) و الحاق دو تبصره به مواد (44) و (45) قانون مدیریت خدمات کشوری
توضیحات : دو فوریت این طرح ذر جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/09/29 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/09/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح تبصره ماده (32) و الحاق دو تبصره به مواد (44) و (45) قانون مدیریت خدمات کشوری

چاپی : I-197.pdf I-197.pdf دست‌نویس : ID-197.pdf ID-197.pdf تاریخ سند : 1391/10/05 شماره چاپ : 366

توضیحات : دو فوریت این طرح ذر جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/09/29 به تصویب نرسید.