[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1391/09/15

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : P-125.pdf P-125.pdf تاریخ سند : 1391/09/15 شماره چاپ : 337

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 168

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/09/15

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
701813 سیداحمدرضا «علی اصغر» دستغیب سیداحمدرضا «علی اصغر» دستغیب فارس (شیراز) نهم