‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/10/06

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

چاپی : C1-170.pdf C1-170.pdf تاریخ سند : 1391/10/26 شماره چاپ : 405

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 285