[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تاریخ : 1391/10/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

چاپی : I-208.pdf I-208.pdf دست‌نویس : ID-208.pdf ID-208.pdf تاریخ سند : 1391/10/30 شماره چاپ : 393