[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح حفظ و صیانت از جنگل های کشور
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/10/24 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/10/24

نسخه چاپی

عنوان : طرح حفظ و صیانت از جنگل های کشور

چاپی : I-213.pdf I-213.pdf دست‌نویس : ID-213.pdf ID-213.pdf تاریخ سند : 1391/11/16 شماره چاپ : 400

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/10/24 به تصویب نرسید.