[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/10/24 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/10/24

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-215.pdf I-215.pdf دست‌نویس : ID-215.pdf ID-215.pdf تاریخ سند : 1391/11/23 شماره چاپ : 402

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/10/24 به تصویب نرسید.