[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تعیین تکلیف دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ : 1391/11/04

نسخه چاپی

عنوان : طرح تعیین تکلیف دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چاپی : I-223.pdf I-223.pdf دست‌نویس : ID-223.pdf ID-223.pdf تاریخ سند : 1391/11/15 شماره چاپ : 429