1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (50) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1391/11/18

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (50) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-232.pdf I-232.pdf دست‌نویس : ID-232.pdf ID-232.pdf تاریخ سند : 1391/12/05 شماره چاپ : 446