[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح جزء (82) ردیف 550/000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1391/11/24 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/11/24

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح جزء (82) ردیف 550/000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

چاپی : I-235.pdf I-235.pdf دست‌نویس : ID-235.pdf ID-235.pdf تاریخ سند : 1391/12/01 شماره چاپ : 452

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1391/11/24 به تصویب نرسید.