[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح انتزاع خدمات بیمه درمانی مددجویان روستایی و عشایری و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر از سازمان سلامت ایران و الحاق آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/11/25 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/11/25

نسخه چاپی

عنوان : طرح انتزاع خدمات بیمه درمانی مددجویان روستایی و عشایری و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر از سازمان سلامت ایران و الحاق آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)

چاپی : I-237.pdf I-237.pdf دست‌نویس : ID-237.pdf ID-237.pdf تاریخ سند : 1391/12/01 شماره چاپ : 458

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/11/25 به تصویب نرسید.