[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/11/25 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/11/25

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن

چاپی : I-238.pdf I-238.pdf دست‌نویس : ID-238.pdf ID-238.pdf تاریخ سند : 1391/12/01 شماره چاپ : 459

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/11/25 به تصویب نرسید.