[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح کاهش آلودگی هوای کشور
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/11/29 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/11/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح کاهش آلودگی هوای کشور

چاپی : I-241.pdf I-241.pdf دست‌نویس : ID-241.pdf ID-241.pdf تاریخ سند : 1391/12/07 شماره چاپ : 463

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/11/29 به تصویب نرسید.