[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1391/12/01 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/12/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات

چاپی : I-243.pdf I-243.pdf دست‌نویس : ID-243.pdf ID-243.pdf تاریخ سند : 1391/12/26 شماره چاپ : 465

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1391/12/01 به تصویب نرسید.