[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند
تاریخ : 1391/12/06

نسخه چاپی

عنوان : طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند

چاپی : I-245.pdf I-245.pdf دست‌نویس : ID-245.pdf ID-245.pdf تاریخ سند : 1391/12/13 شماره چاپ : 473