[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23 مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1391/12/23

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23 مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-257.pdf I-257.pdf دست‌نویس : ID-257.pdf ID-257.pdf تاریخ سند : 1392/02/01 شماره چاپ : 507