[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری
تاریخ : 1391/12/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری

چاپی : I-259.pdf I-259.pdf دست‌نویس : ID-259.pdf ID-259.pdf تاریخ سند : 1392/02/17 شماره چاپ : 509