[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
تاریخ : 1391/12/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

چاپی : I-260.pdf I-260.pdf دست‌نویس : ID-260.pdf ID-260.pdf تاریخ سند : 1392/01/31 شماره چاپ : 510