[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)
تاریخ : 1392/01/26

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)

چاپی : P-126.pdf P-126.pdf تاریخ سند : 1392/01/26 شماره چاپ : 522

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 169، 431

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/01/26

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 6

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
813751 عیسی امامی عیسی امامی گلستان (آق قلا / گرگان) نهم
760729 محمدمهدی رهبری املشی محمدمهدی رهبری املشی گیلان (املش / رودسر) نهم
813873 عباس قائیدرحمت عباس قائیدرحمت لرستان (ازنا / دورود) نهم
701942 علی مطهری علی مطهری تهران (تهران) دهم
813384 سید شکرخدا موسوی سید شکرخدا موسوی خوزستان (اهواز) نهم
811954 غلامرضا نوری قزلجه غلامرضا نوری قزلجه آذربایجان شرقی (بستان آباد) یازدهم