[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح قانون مقابله با گروه های انحرافی
تاریخ : 1392/01/21

نسخه چاپی

عنوان : طرح قانون مقابله با گروه های انحرافی

چاپی : I-264.pdf I-264.pdf دست‌نویس : ID-264.pdf ID-264.pdf تاریخ سند : 1392/02/25 شماره چاپ : 521