[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح محافظت از امنیت جانی شناگران در شهرهای ساحلی
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1392/02/18 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/02/18

نسخه چاپی

عنوان : طرح محافظت از امنیت جانی شناگران در شهرهای ساحلی

چاپی : I-276.pdf I-276.pdf دست‌نویس : ID-276.pdf ID-276.pdf تاریخ سند : 1392/02/29 شماره چاپ : 550

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1392/02/18 به تصویب نرسید.