[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها
تاریخ : 1392/02/18

نسخه چاپی

عنوان : طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها

چاپی : I-277.pdf I-277.pdf دست‌نویس : ID-277.pdf ID-277.pdf تاریخ سند : 1392/03/01 شماره چاپ : 551