[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان
توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1392/02/18 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/02/18

نسخه چاپی

عنوان : طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان

چاپی : I-278.pdf I-278.pdf دست‌نویس : ID-278.pdf ID-278.pdf تاریخ سند : 1392/02/29 شماره چاپ : 552

توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1392/02/18 به تصویب نرسید.