‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
تاریخ : 1392/02/25

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

چاپی : G-260-12972.pdf G-260-12972.pdf تاریخ سند : 1392/01/31 شماره چاپ : 510