[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/02/25

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-282.pdf I-282.pdf دست‌نویس : ID-282.pdf ID-282.pdf تاریخ سند : 1392/03/21 شماره چاپ : 560