[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
تاریخ : 1392/02/28

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

چاپی : I-288.pdf I-288.pdf دست‌نویس : ID-288.pdf ID-288.pdf تاریخ سند : 1392/03/11 شماره چاپ : 566