[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/02/28

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-290.pdf I-290.pdf دست‌نویس : ID-290.pdf ID-290.pdf تاریخ سند : 1392/03/04 شماره چاپ : 568