[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی
تاریخ : 1392/03/06

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی

چاپی : I-313.pdf I-313.pdf دست‌نویس : ID-313.pdf ID-313.pdf تاریخ سند : 1392/03/21 شماره چاپ : 594