[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1392/03/19 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/03/19

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-320.pdf I-320.pdf دست‌نویس : ID-320.pdf ID-320.pdf تاریخ سند : 1392/03/19 شماره چاپ : 612

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1392/03/19 به تصویب نرسید.