[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری
تاریخ : 1392/03/28

نسخه چاپی

عنوان : طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری

چاپی : I-324.pdf I-324.pdf دست‌نویس : ID-324.pdf ID-324.pdf تاریخ سند : 1392/04/08 شماره چاپ : 621