‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک بند به ماده (25) قانون جرائم رایانه ای
تاریخ : 1392/04/11

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک بند به ماده (25) قانون جرائم رایانه ای

چاپی : G-287-13053.pdf G-287-13053.pdf تاریخ سند : 1392/03/01 شماره چاپ : 565