‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن
تاریخ : 1392/04/16

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن

چاپی : G-238-13057.pdf G-238-13057.pdf تاریخ سند : 1391/12/01 شماره چاپ : 459