[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389
تاریخ : 1392/04/09

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389

چاپی : P-137.pdf P-137.pdf تاریخ سند : 1392/04/09 شماره چاپ : 639

پیوست ها

1392/06/14 پیوست 2 پیوست : P-137P2.pdf P-137P2.pdf
1392/05/15 پیوست 1 پیوست : P-137P1.pdf P-137P1.pdf
1392/04/29 پیوست پیوست : P-137P.pdf P-137P.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 608، 512، 199

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/04/09

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 5

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
812265 ابوالفضل ابوترابی ابوالفضل ابوترابی اصفهان (نجف آباد) یازدهم
701881 رضا عبداللهی رضا عبداللهی زنجان (ماهنشان) نهم
701895 حمیدرضا فولادگر حمیدرضا فولادگر اصفهان (اصفهان) دهم
701896 جعفر قادری جعفر قادری فارس (شیراز) یازدهم
814012 بهروز نعمتی بهروز نعمتی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم