[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن
تاریخ : 1392/04/31

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن

چاپی : P-31.pdf P-31.pdf تاریخ سند : 1392/04/31 شماره چاپ : 531

پیوست ها

1392/10/25-پیوست 2 پیوست : P-31-P2.pdf P-31-P2.pdf
1392/09/05 پیوست پیوست : P-31P.pdf P-31P.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 35

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/04/31

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 3

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
701895 حمیدرضا فولادگر حمیدرضا فولادگر اصفهان (اصفهان) دهم
701896 جعفر قادری جعفر قادری فارس (شیراز) یازدهم
813642 محمدرضا پورابراهیمی داورانی محمدرضا پورابراهیمی داورانی کرمان (راور / کرمان) یازدهم