‹ وضعیت قبلی [4]

5 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره لایحه نحوه تعیین تکلیف اقلام سنواتی پیش پرداخت ها و علی الحساب ها
تاریخ : 1392/04/29

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره لایحه نحوه تعیین تکلیف اقلام سنواتی پیش پرداخت ها و علی الحساب ها

چاپی : P-212.pdf P-212.pdf تاریخ سند : 1392/04/29 شماره چاپ : 652

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 397

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/04/29

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) دهم