[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/05/15

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-341.pdf I-341.pdf دست‌نویس : ID-341.pdf ID-341.pdf تاریخ سند : 1392/06/03 شماره چاپ : 690