[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/06/13

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : P-282.pdf P-282.pdf تاریخ سند : 1392/06/13 شماره چاپ : 720

پیوست ها

1393/03/19 پیوست 1 پیوست : P-282P1.pdf P-282P1.pdf
1392/08/14 جایگزین پیوست پیوست : P-282JP.pdf P-282JP.pdf
1392/08/07 پیوست پیوست : P-282P.pdf P-282P.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 560

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/06/13

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 6

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
812265 ابوالفضل ابوترابی ابوالفضل ابوترابی اصفهان (تیران و کرون / نجف آباد) دهم
812722 ابوالقاسم خسروی سهل آبادی ابوالقاسم خسروی سهل آبادی خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) نهم
813869 ایرج عبدی ایرج عبدی لرستان (خرم‌آباد) نهم
764048 مهدی عیسی زاده مهدی عیسی زاده آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب) نهم
813873 عباس قائیدرحمت عباس قائیدرحمت لرستان (ازنا / دورود) نهم
701916 جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی گیلان (رشت) دهم