‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح محافظت از امنیت جانی شناگران در شهرهای ساحلی
تاریخ : 1392/06/10

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح محافظت از امنیت جانی شناگران در شهرهای ساحلی

چاپی : P-276.pdf P-276.pdf تاریخ سند : 1392/06/10 شماره چاپ : 697

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 550

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/06/10

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
812598 زهره طبیب زاده نوری زهره طبیب زاده نوری تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم