‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تاریخ : 1392/06/10

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

چاپی : P-208.pdf P-208.pdf تاریخ سند : 1392/06/10 شماره چاپ : 651

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 393

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/06/10

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
701970 مقداد نجف نژاد مقداد نجف نژاد مازندران (بابلسر / فریدون کنار) نهم