[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها
توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/06/12 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/06/12

نسخه چاپی

عنوان : طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها

چاپی : I-354.pdf I-354.pdf دست‌نویس : ID-354.pdf ID-354.pdf تاریخ سند : 1392/06/27 شماره چاپ : 730

توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/06/12 به تصویب نرسید.