[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری
توضیحات : فوریت این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/06/12 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/06/12

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری

چاپی : I-356.pdf I-356.pdf دست‌نویس : ID-356.pdf ID-356.pdf تاریخ سند : 1392/06/26 شماره چاپ : 732

توضیحات : فوریت این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/06/12 به تصویب نرسید.